Probleme Speciale

Droga dhe parandalimi i saj

Dr. med. Musli Ferati
Është një rrjet aq mirë i organizuar i prodhimit, përpunimit, distribuimit dhe përdorimit të drogës, saqë edhe masat më të rrepta legale nuk kanë gjasa për një kohë të gjatë ta zhdukin. Mbetet që të kufizohen këto kanale të thella, që të ndërgjegjësohet rinia jonë dhe së paku deklarativisht të potencohen rrethanat parandaluese [...]Duhani

Një artikull mbi pasojat e pirjës së duhanit.
Për të lexuar artikullin kliko këtu…
____________________
Referenca:
Dulaj, M & Oda, B. (2003). Duhani një vesë me pasoja për jetën. Universitas, 3. F. 135-139.Duhani - Canabisi - Alkooli

Kur të rinjët pijnë duhan, konsumojnë canabis dhe alkool: çfarë mund të bëni ju si prindër ose si personel të shitjes dhe shërbimit.
Kjo broshurë përshkruan në tre kapituj tema e duhani, canabisit si dhe alkoolit. Tek secila temë janë të përshkruara rreziqet si dhe ndikimet e substancave të ndryshme.
Kjo fletushkë është përgaditur për të rinjët [...]Llojet e Drogave

Një broshure mbi disa lloje te drogave të ndryshme nën kontrollin ndërkombëtar. Aty përshkruhen efektet si dhe rreziqet.
kliko për të lexuar më tepër këtu…
_____________
marrë nga unodc.orgStudim mbi dhunen ndaj grave ne Shqiperi

Një studim eksplorues nga Adriana Baban mbi dhunën ndaj grave në familjë në Shqipëri.
për të lexuar studimin, kliko këtu…
_____________
marrë nga unicef.org/albaniaDhuna ndaj fëmijëve në Shqipëri

Një studim i cilin dokumenton realitetin mbi dhunen ndaj femijeve në Shqipëri dhe pasqyron se cfare eshte bere per ta ndaluar ate. 
 
për të lëxuar raportin, kliko këtu… 
 
____________
marrë nga unicef.org/albania
 Dhuna psikologjike, njësoj si e rrahura

Keqtrajtimet më të mëdha i pësojnë të miturit, që mbijetojnë në vatrat e konfliktev në vende të ndryshme të botës.Raport kundër Dhunës

 
Raport i komiteti Europian për parandalimin e torturës dhe të trajtimit ose dënimit çnjerëzor dhe poshtërues.
 
kliko për të lexuar më tepër këtu…
 
____________
marrë nga stopvaw.org
 
 Gjendja e dhunes ndaj grave

Një rapoirt mbi gjendjen e dhunës ndaj grave në Shqipëri.
 
kliko për të lexuar më tepër këtu…
 
_____________ 
marrë nga: Gjendja e dhunës në ShqipëriDhuna ndaj partnerit

Njëra prej formave më të shpeshta të dhunës kundër grave është dhuna e kryer nga ana e bashkëshortit ose partnerit intim mashkull….
 
kliko për të lexuar më tepër këtu…
 
________________
marrë nga who shqip