Psikologjia e Zhvillimit

Zhvillimi Normal

Nëse do të ndaleshim tek psikologjia e zhvillimit, do të vërenim se fëmijëria dhe adoleshenca ndahen në katër periudha:

foshnjëria,
fëmijëria e hershme,
periudha e latencës dhe
adoleshenca