Psikologjia Klinike

Sindromi Asperger
Sëmundja e autizmit

Megjithëse autizmi është identifikuar ne vitin 1943 ende është paaftësi relativisht e panjohur. Por është vlerësuar se më shumë se 1.5% e popullsisë në botë kanë dikë që vuajnë prej çrregullimeve nga spektri autistik.
 Kategorizimet e çregullimeve të përsonalitetit

Kategorizimi i pacientëve me çrregullim të personalitetit sipas DSM IV bëhet në baza deskriptive në tri grupe kryesore (Cluster).Kriteriet e PTSD

Kriteriet për dhëniën e diagnosës se Çrregullimit të Stresit Post-Traumatik sipas DSM-IV.
 
 Stresi

Stresi - bashkëudhëtari i jetës moderneStresi post traumatik
Depresioni Post-Natal

Një fëmijë porsa ka lindur, qanë, është i shëndosh, fati i një familje duket të jetë përfekt. Por tani papritmas, përafërsisht një deri në tri ditë pas lindjës, shumë nëna të reja e ndjejnë vetën të pikëlluar (mërzitur), pthuaj depresiv.PTSD

SPT: Informacion për pacientët: Stresi posttraumatik – një reagim krejt normal pas ngjarjeve jonormale
 
 Skicofrenia-Schizophrenia

Skicofrenia është semundje shumë komplekse, ku edhe simptomat janë tepër komplekse.
 Depresioni

Depresioni është gjendje sëmundjeje, gjatë të cilës vjen deri tek një mërzi e pikëlluar e lidhur me gjendje frike, shqetësim i brendshëm si dhe pengesa në të menduarit dhe në gjumë.