Psikopatologji

çrregullimet psikopatologjike

Nën këtë kategori së shpejti do të vijojnë të gjitha sëmundjet mendore të kategorizuara sipas ICD-10 të WHO-s.