Diskurse

Strategji për menaxhimin e konfliktit të përditshëm

Ne jetojmë me mundësi të pareshtura të konfliktit ditor. Ne hyjmë në konflikte pa dëshirë, me kujdes, të zëmëruar, nervoz, të sigurt – dhe dalim prej tyre të mundur, të rraskapitur, të pikëlluar, të kënaqur, ngadhënjimtar. Dhe ende shume prej neve i nënçmojmë ose i mbivlerësojmë meritat e konfliktit – mundësinë (shansin) që konflikti ofron [...]Letërsia dhe Psikologjia

Duhet të ekzistojnë gjithmonë dy lloj artesh: arti - arratiak ngase njeriu do të ikë ndërsa ka nevojë për ushqim dhe  gjumë të thellë; dhe arti - parabolë, ai art që duhet t'i mësojë njeriut si të çmësoj urrejtjen dhe të mësojë  dashurinë…Alfred Adler, një nga tre etërit e mëdhenj të psikoterapisë
Jung-u dhe zbulimi i tij më i madh
Martin Heidegger: Kush është Zarathustra i Nietzsches
Disa besime të njeriut, në njeriu, për njeriun

Disa besime të njeriut, në njeriu, për njeriun
Erich FrommNdikimi i familjes në edukatën e fëmijës

Një kapitull i zgjedhur dhe i përkthyer nga libri i ALFRED ADLER-it "Wozu leben wir" (Për çka jetojmë)