Fenomene

3D

Fotografite 3D janë…
 
Çka fshehet ne keto 3D-fotografi?Illuzionet Pamore

Iluzioni është një përceptim i gabuar që ndodh kur është prishur ndijimi (perceptimi). Shumica e iluzioneve janë pamore. Psikologët në bazë të studimit të iluzioneve mundohen të kuptojnë me mirë sesi ne i perceptojmë gjërat.
 
Ja këtu më poshtë vijojnë disa nga "Iluzionet" me të cilat ne pothuajse përçdo ditë ballafaqohemi. Argëtim të këndshëm.