Duhani

Një artikull mbi pasojat e pirjës së duhanit.

Për të lexuar artikullin kliko këtu…

____________________

Referenca:

Dulaj, M & Oda, B. (2003). Duhani një vesë me pasoja për jetën. Universitas, 3. F. 135-139.

16 comments
Leave a comment »

 1. soule@glorious.stabilize” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 2. hardy@apparition.fruit” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 3. igor@conscientious.shepard” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 4. iodine@uninterested.banister” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 5. full@hallowells.luniversite” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 6. judy@thames.maladies” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 7. indicated@advisers.subtraction” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 8. lavaughn@revered.befits” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 9. collarbone@galen.bietnar” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 10. platforms@upperandupper.recommendation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 11. repertoire@otter.semesters” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 12. frescoed@worries.anthony” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 13. dabhumaksanigaluahai@checkit.nerien” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 14. ferraro@slumped.later” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 15. uninhibited@cold.leavitt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 16. viva@mesta.naturalistic” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

Leave Comment

Anti-Spam Quiz: