Duhani - Canabisi - Alkooli

Kur të rinjët pijnë duhan, konsumojnë canabis dhe alkool: çfarë mund të bëni ju si prindër ose si personel të shitjes dhe shërbimit.

Kjo broshurë përshkruan në tre kapituj tema e duhani, canabisit si dhe alkoolit. Tek secila temë janë të përshkruara rreziqet si dhe ndikimet e substancave të ndryshme.

Kjo fletushkë është përgaditur për të rinjët në Zvicër, po në të ka informacione të përgjithshme mbi substancat e lartëpërmendura.

Për të lexuar broshurën kliko këtu…

____________

marrë nga fisp-interkultur.ch

One comment
Leave a comment »

  1. therapeutic@marmon.periscopes” rel=”nofollow”>.…

    good info….

Leave Comment

Anti-Spam Quiz: