çrregullimet psikopatologjike

Nën këtë kategori së shpejti do të vijojnë të gjitha sëmundjet mendore të kategorizuara sipas ICD-10 të WHO-s.

2 comments
Leave a comment »

  1. watsons@squares.hopeful” rel=”nofollow”>.…

    thanks for information!!…

  2. mommor@actuated.paths” rel=”nofollow”>.…

    good info!…

Leave Comment

Anti-Spam Quiz: