Lënda e Psikologjisë

Nga Shpresim Rexhepi

 

 


Fjala psikologji rrjedh na greqishtja si: psiko - shpirte dhe logos -shkence (studim), pra shkenca mbi shpirtin.Psikologjinë ndryshe mund ta quajmë edhe jeta e brendshme e individit. Psikologjia si shkencë studion respektin e brendshëm të individit.

Dukurit e psikologjise i klasifikojmë në disa grupe si:
  1. proceset psikike
  2. gjendjet psikike
  3. cilësitë psikike 
Proceset psikike ndahen në:
  1. Proceset intelektuale: kemi te bëjmë me atë se njohim realitetin objektiv (kujtesa,harresa).
  2. Proceset emocionale: ku ka për baze ndjenjat e njerëzve .
  3. Proceset motivuese: ka te beje me atë se e shtyn njeriun te arrije diçka qe do,pra e motivon,i jep motiv.
  •  Gjendjet psikike - ka te beje me atë se ku personi është i dekoncentruar, i koncentruar, i lodhur etj.
  • Cilësitë psikike - bëjnë pjesë: temperamenti, interesat etj. 

= Pra psikologjia i studion te gjitha dukuritë psiqike te brendshme te njerëzve, personalitetin e tyre etj. 

 

 __________________

Nga Shpresim Rexhepi - IV-12

QSHAM "Mirko Mileski"

Kërçovë 

Leave Comment

Anti-Spam Quiz: