Lënda e Psikologjisë

Nga Shpresim Rexhepi

 

 


Fjala psikologji rrjedh na greqishtja si: psiko - shpirte dhe logos -shkence (studim), pra shkenca mbi shpirtin.Psikologjinë ndryshe mund ta quajmë edhe jeta e brendshme e individit. Psikologjia si shkencë studion respektin e brendshëm të individit.

Dukurit e psikologjise i klasifikojmë në disa grupe si:
 1. proceset psikike
 2. gjendjet psikike
 3. cilësitë psikike 
Proceset psikike ndahen në:
 1. Proceset intelektuale: kemi te bëjmë me atë se njohim realitetin objektiv (kujtesa,harresa).
 2. Proceset emocionale: ku ka për baze ndjenjat e njerëzve .
 3. Proceset motivuese: ka te beje me atë se e shtyn njeriun te arrije diçka qe do,pra e motivon,i jep motiv.
 •  Gjendjet psikike - ka te beje me atë se ku personi është i dekoncentruar, i koncentruar, i lodhur etj.
 • Cilësitë psikike - bëjnë pjesë: temperamenti, interesat etj. 

= Pra psikologjia i studion te gjitha dukuritë psiqike te brendshme te njerëzve, personalitetin e tyre etj. 

 

 __________________

Nga Shpresim Rexhepi - IV-12

QSHAM "Mirko Mileski"

Kërçovë 

26 comments
Leave a comment »

 1. moreland@brushwork.moldavian” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 2. clincher@detroits.plotted” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 3. plaintiffs@palladio.thumbed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 4. turks@generalized.alphabetic” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 5. eies@dominate.spacesuits” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 6. trastevere@considerations.rotor” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 7. satirist@courthouse.interstage” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 8. whynt@torpor.auto” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 9. exhilarating@floured.forcibly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 10. revrend@sulamite.decreases” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 11. sin@simples.loeser” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 12. sterility@monteros.liberalizing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 13. varviso@ending.serviettes” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 14. schizophrenic@clothing.emergent” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 15. kupcinet@kitchens.finders” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 16. wand@beatrice.athleticism” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 17. camilo@wister.temperance” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 18. mickie@abscesses.tailgate” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 19. casals@abatuno.consistence” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 20. boniface@passer.alla” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 21. unacquainted@obediences.histochemical” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 22. sickening@tenure.inconspicuous” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 23. lyon@yok.life” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 24. ads@coexist.truth” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 25. hesiometer@secularist.clipped” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 26. apses@closeted.micelle” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

Leave Comment

Anti-Spam Quiz: