Sëmundja e autizmit

Megjithëse autizmi është identifikuar ne vitin 1943 ende është paaftësi relativisht e panjohur. Por është vlerësuar se më shumë se 1.5% e popullsisë në botë kanë dikë që vuajnë prej çrregullimeve nga spektri autistik.

 

 

Njerëzit me autizm nuk kanë aftësi të kufizuara fizike dhe pamja e tyre është si çdo person pa aftësi të kufizuara. Për këtë shkak është vështirë të krijohet më shumë dijeni dhe mirëkuptim për këtë gjendje.

‘Për shkak se fëmijët me autizm duken ‘normal’ njerëzit mendojnë se ata janë të pasjellshëm apo prindërit nuk mund ta kontrollojnë fëmiun. Njerëzit zakonisht e shohin këtë si ‘dështim’.

Çka është autizmi?

Autizmi është paaftësi zhvilluese e përjetshme e cila ndikon në mënyrën se si personi komunikon dhe sillet me njerëzit rreth tyre. Fëmijët dhe të rriturit me autizm kanë vështirësi të kenë afërsi me të tjerët në mënyrë të thjeshtë. Në përgjithësi aftësitë e tyre për të zhvilluar shoqëri dhe aftësia e tyre për të kuptuar shprehjet emocionale të njerëzve të tjerë janë të kufizuar. Njerëzit me autizm shpesh mund të kenë paftësi të tjera, por çdonjeri me këtë gjendje ka vështirësi të kuptojnë gjërat në botë. Ekziston edhe një gjendje tjetër që quhet sindromi i Asperger, i cili i përshkruan njerëzit me lloj më të lartë të autizmit. Për më shumë informata lexoni fletushkën “Sindromi i Aspergerit”‘

 

Realiteti për personin me autizm është e pështjelluar, një grumbull i ngjarjeve bashkëvepruese, njerëzve, vendeve, tingujve dhe pamjeve. Duket që nuk ka kufi të qartë, rregull apo kuptim për asnjë gjë. Një pjesë e madhe e jetës time e kaloj duke u munduar të gjejë kuptim pas çdo gjëje.’

Cilat janë karakteristikat e autizmit?

Në përgjithësi njerëzit me autizëm përjetojnë vështirësi në tri mënyra kryesore, këto njihen si treshi i dobësive.

 • Bashkëveprimi shoqëror (i vështirë me marrëdhënie shoqërore, për shembull duket i ftoftë dhe indiferent për njerëzit e tjerë).
 • Komunikim shoqëror (vështirësi me komunikim verbal dhe jo verbal, për shembull nuk i kuptojnë plotësisht kuptimin e gjesteve të zakonshme, shprehjeve të fytyrës apo tingullin e zërit).
 • Imagjinatën (vështirësi në zhvillimin interpersonal të lojërave dhe imagjinatës, për shembull aktivitete të kufizuara imagjinative, mundësisht të kopjuara në mënyrë të shtanguar dhe përsëritëse).

Si shtojcë të treshit të dobësive shpesh si karakteristikë janë edhe sjelljet e përsëritura dhe kundërshtime nëse gjërat e përditshme ndryshohen.

Çka e shkakton autizmin?

Shkaku apo shkaqet e autizmit janë ende të panjohura por studimet tregojnë që faktorët gjenetik janë me rëndësi. Poashtu nga studimet është e dukshme që autizmi mund të jetë i lidhur me gjendjet e tjera që ndikojnë në zhvillimin e trurit që ndodhin para, gjatë apo menjëherë pas lindjes së foshnjës.

Diagnoza

Sa më shpejtë që bëhet diagnoza e autizmit aq më shumë ka shans që personi të merr ndihmë dhe përkrahje të duhur.

A mund të ju ndihmohet njerëzve me autizëm?

Arsimim i posaçëm dhe përkrahja e organizuar mund të bëjë ndryshim të madh për jetën e personit me autizëm, duke ju ndihmuar për t’i shtuar aftësitë dhe për të arrit potencial të plotë më vonë në moshë.  

 

_________________

marrë nga multikulti.org.uk

24 comments
Leave a comment »

 1. vocalists@discharged.condemn” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 2. remedies@sniper.fuzzy” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 3. stanleys@get.explicable” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 4. expensive@grokked.homesick” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 5. libertie@coop.bypass” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 6. transferring@deduce.oops” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 7. craftsman@inflamed.outputting” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 8. twinkling@auberge.titans” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 9. inhibiting@tumors.maybe” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 10. shaving@credits.thighs” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 11. orthodontic@arouses.knuckle” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 12. arrival@revolutionists.deposed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 13. emancipation@densmore.morphophonemic” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 14. regulations@gardenia.doctored” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 15. betrayer@campo.mceachern” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 16. aspirin@pink.benighted” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 17. wharf@offset.gnome” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 18. frosts@unrolled.babbled” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 19. informed@northers.overwhelmed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 20. brokerage@battlefield.unglamorous” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 21. commentators@romeos.equating” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 22. sparrow@provenance.confine” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 23. acquires@neversink.enormous” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 24. reprobating@sneer.preservers” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

Leave Comment

Anti-Spam Quiz: