Rreth Nesh

Për portalin Psikologjia.com

Qëllimi

Qëllimi kryesor i portalit psikologjik në gjuhën shqipe është në rënd të parë që të krijohet një platformë informative për si dhe rreth psikologjisë. Synimi i saj është që t’i mundësojë publikut shqiptarë përmes internetit një qasje sa më aktuale dhe sa më të gjerë për shkencën e psikologjisë.

Filozofia

Motoja e webfaqës psikologjia.com është:  Ndihmë për vetëndihmë!

Informacionet, shkrimet, gjërat e përgaditura dhe të kolleksionuara më kujdes dhe në menyrë profesionale kanë për qëllim të informojnë, të edukojnë dhe të ngrisin vetëdijën rreth aspekteve psikologjike. Këto informacione në asnjë rast nuk mund të zëvendësojnë vizitën te psikologu, psikiatri apo mjeku, të cilët do të jenë më afër jush, do të ju informojnë dhe bëjnë evaluimin profesional e medicinal, apo dhe të ju ofrojnë një tretman adequat.

Akutalizimi

Për momentin parashifet që dy herë në muaj të aktualizohen tekstet.  Me siguri se nje angazhim i më shumë personave do ta intensifikonte azhurimin e teksteve në një periudhë kohore më të shkurtër.

Team

Gabime

Asgjë nuk është përfekte - ashtu edhe webfaqja psikologjia.com. Siti është gjithmonë në zhvillim, në rritje dinamike, andaj edhe mund të ndodh që të ketë aty këtu ndonjë gabim. Pra, nëse vëreni ndonje gabim shkrimi, fakti, fotogfrafik apo të ndonjë lloji tjetër, shkruaj. Platforma i mirëpretë të gjitha vërejtjet e argumentuara. Dërgo sugjerimet, idetë tuaja, se  konkretisht për cilën faqe dhe për cilin fakt bëhet fjalë, në e-mail adresën që vijon:   info@psikologjia.comKjo adresë e-mail-i është e mbrojtur nga spam bots, duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë

Autorësia

Ne respektojmë të drejtën e autorit dhe për çdo informacion janë të shënuara referencat dhe bibliografia! Prandaj të njëjtën gjë presim edhe nga ju. Jeni të lutër që të gjithë pa përjashtime të respektoni punën dhe të drejtën e autorit. Të gjitha materialet që dëshironi t’i përdoreni duhet ta kenë referencën e plotë të domaint se nga janë marrë, www.psikologjia.com. Që të përdoreni materialet, duhët të merrni parapëlqimin nga psikologjia.com. Kontakto në e-mail info@psikologjia.comKjo adresë e-mail-i është e mbrojtur nga spam bots, duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë . Çdo kopjim i tekstëve pa pëlqim  do të konsidorohet si shkelje ligjore.

RESPEKTO, QË TË JESH I RESPEKTUAR!