Studim mbi dhunen ndaj grave ne Shqiperi

Një studim eksplorues nga Adriana Baban mbi dhunën ndaj grave në familjë në Shqipëri.
për të lexuar studimin, kliko këtu…
_____________
marrë nga unicef.org/albania

Dhuna ndaj fëmijëve në Shqipëri

Një studim i cilin dokumenton realitetin mbi dhunen ndaj femijeve në Shqipëri dhe pasqyron se cfare eshte bere per ta ndaluar ate. 
 
për të lëxuar raportin, kliko këtu… 
 
____________
marrë nga unicef.org/albania
 

Dhuna psikologjike, njësoj si e rrahura

Keqtrajtimet më të mëdha i pësojnë të miturit, që mbijetojnë në vatrat e konfliktev në vende të ndryshme të botës.

Studimi ndër radhët e ekspertëve po bën bujë dhe rezultatet janë formuluar më se qartësisht: torturat fizike te të burgosurit japin të njëjtat pasoja afatgjata siç jep një përdhunim apo keqtrajtim fizik. 279 viktima të torturës [...]

Raport kundër Dhunës

 
Raport i komiteti Europian për parandalimin e torturës dhe të trajtimit ose dënimit çnjerëzor dhe poshtërues.
 
kliko për të lexuar më tepër këtu…
 
____________
marrë nga stopvaw.org
 
 

Gjendja e dhunes ndaj grave

Një rapoirt mbi gjendjen e dhunës ndaj grave në Shqipëri.
 
kliko për të lexuar më tepër këtu…
 
_____________ 
marrë nga: Gjendja e dhunës në Shqipëri

Dhuna ndaj partnerit

Njëra prej formave më të shpeshta të dhunës kundër grave është dhuna e kryer nga ana e bashkëshortit ose partnerit intim mashkull….
 
kliko për të lexuar më tepër këtu…
 
________________
marrë nga who shqip

Dhuna kolektive

Dhuna kolektive merrë një nivel të lartë të vëmendjes publike. Konfliktet e dhunshme ndërmjet popujve dhe grupeve, shtetit dhe terorizmit grupor, përdhunimeve si armë luftarake, lëvizja e numrit të madhë të njerëzve të zhvendosur nga shtëpit e tyre dhe ballafaqimet e bandeve …
kliko për të lexuar më tepër këtu…
 
__________
marrë nga who shqip

Keqpërdorimi i personave të moshuar

Deri në paraqitjen e inicijativës për trajtimin e problemit për keqpërdorimin e fëmijëve në çerekun e fundit të shek. 20-të, keqpërdorimi dhe lënia pas dore e më të vjetërve ngeli punë private, mirë e fshehur nga shikimi i shoqërisë. Sot….
 
kliko për të lexuar më tepër këtu…
 
___________
marrë nga who shqip

Keqpërdorimi i fëmijëve

Çdokund lajmërohet për fëmijëvrasës, gjymtim, lënje dhe forma të tjera fizike dhe seksuale të dhunës ndaj fëmijëve. Keqpërdorimi i fëmijëve është problem i përgjithshëm që është i thellë i hyrë në praktiën kulturore, ekonomike dhe shoqërore….
 
kliko për të lexuar më tepër këtu…
 
_________
marrë nga who shqip

Dhuna seksuale

Dhuna seksuale është problem serioz i shëndëtësis publike që i prek miliona njerëz çdo vitë në të gjithë botën….
 
kliko për të lexuar më tepër këtu…
 
________
marrë nga who shqip

Dhuna rinore

Dhuna nga ana e njerëzve të rinjë është njëra nga format më të dukshme të dhunës….
 
kliko për të lexuar më tepër këtu…
 
________
marrë nga who shqip