Droga dhe parandalimi i saj

Dr. med. Musli Ferati
Është një rrjet aq mirë i organizuar i prodhimit, përpunimit, distribuimit dhe përdorimit të drogës, saqë edhe masat më të rrepta legale nuk kanë gjasa për një kohë të gjatë ta zhdukin. Mbetet që të kufizohen këto kanale të thella, që të ndërgjegjësohet rinia jonë dhe së paku deklarativisht të potencohen rrethanat parandaluese [...]

Duhani

Një artikull mbi pasojat e pirjës së duhanit.
Për të lexuar artikullin kliko këtu…
____________________
Referenca:
Dulaj, M & Oda, B. (2003). Duhani një vesë me pasoja për jetën. Universitas, 3. F. 135-139.

Duhani - Canabisi - Alkooli

Kur të rinjët pijnë duhan, konsumojnë canabis dhe alkool: çfarë mund të bëni ju si prindër ose si personel të shitjes dhe shërbimit.
Kjo broshurë përshkruan në tre kapituj tema e duhani, canabisit si dhe alkoolit. Tek secila temë janë të përshkruara rreziqet si dhe ndikimet e substancave të ndryshme.
Kjo fletushkë është përgaditur për të rinjët [...]

Llojet e Drogave

Një broshure mbi disa lloje te drogave të ndryshme nën kontrollin ndërkombëtar. Aty përshkruhen efektet si dhe rreziqet.
kliko për të lexuar më tepër këtu…
_____________
marrë nga unodc.org